ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ชญานี จงวัฒนากฤต

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุมารเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2556แพทย์ประจำบ้านต่อยอดกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช
2550 - 2553แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2547 - 2550แพทย์ใช้ทุนกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.