ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556อาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
2548 - 2550แพทย์ใช้ทุนรพ.เขาสมิง จ.ตราดรพ.ห้วยพลู จ.นครปฐม
2547 - 2548แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.ตราด

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก
วันพฤหัส17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก
วันเสาร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

บทความที่เกี่ยวข้อง