ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคติดเชื้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อายุรศาสตร์ทั่วไปรพ.พระมงกุฎเกล้า
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อรพ.พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2554อายุรแพทย์ทั่วไปรพ.ค่ายอิงคยุทธทบริหาร จ.ปัตตานี
2547 - 2549แพทย์ใช้ทุนรพ.ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงใหม่
2546 - 2547แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร16:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคติดเชื้อ
วันพฤหัส16:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคติดเชื้อ
วันเสาร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันเสาร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันเสาร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.