ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พล.ต.ต.นพ.พรชัย ตั้งสำเริงวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
A-O Advance courseประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ว.ออร์โธปิดิกส์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2524 - 2556แพทย์ออร์โธปิดิกส์รพ.ตำรวจ
2527 - 2556สอนแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์รพ.ตำรวจ
2554 - 2555กำกับดูแลกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์รพ.ตำรวจ
2552 - 2553ประธานองค์กรแพทย์รพ.ตำรวจ
2550 - 2551หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอกรพ.ตำรวจ
2548 - 2549หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวรพ.ตำรวจ
2536 - 2546กรรมการราชวิทยาลัยราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.