ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เมธินี โพธิวราพรรณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
กุมารเวชศาสร์ระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
กุมารเวชศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2549แพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
2546 - 2547แพทย์ใช้ทุน ปี 1+2 (แพทย์พี่เลี้ยง)โรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์19:00-22:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.