ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทยาธร สุดสวนสี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตม.ธรรมศาสตร์
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556นายแพทย์ชำนาญการรพ.ตากสิน
2551 - 2553นายแพทย์ 6รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
2546 - 2548นายแพทย์ 4รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
2545 - 2546แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.มหาราชนครราชสีมา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์19:00-22:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส17:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.