ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทยาธร สุดสวนสี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


โรงพยาบาลที่เกี่ยวเนื่อง :

ประสบการณ์  :ความเชี่ยวชาญ-ชำนาญเฉพาะด้าน

    กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิ-คุณสมบัติ
  • 2540-2545 แพทยศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
  • 2548-2551 วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ
  • 2554-2556 วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ
  • 2545-2546 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.มหาราชนครราชสีมา
  • 2546-2548 นายแพทย์ 4 รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
  • 2551-2553 นายแพทย์ 6 รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
  • 2553-2556 นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ตากสิน

อื่น ๆ  :

คลิกดูรายละเอียด

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตม.ธรรมศาสตร์
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงาน สถานที่
แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.มหาราชนครราชสีมา
นายแพทย์ 4รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
นายแพทย์ 6รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
นายแพทย์ชำนาญการรพ.ตากสิน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์19:00-22:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส17:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.