ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทยาธร สุดสวนสี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556นายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตากสิน
2546 - 2548นายแพทย์ 4โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
2545 - 2546แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์19:00-22:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส17:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.