ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พิชชุดา ศิวะอัญชลีกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยาโรงพยาบาลศิริราช
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556แพทย์ประจำบ้าน ENTโรงพยาบาลศิริราช
- 2556แพทย์ ENTโรงพยาบาลเลิดสิน
2552 - 2553Internโรงพยาบาลสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
2551 - 2552Internโรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
2550 - 2551แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลขอนแก่น

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันศุกร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.