ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อาณัติ ประคองศิลป์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร เวชศาสตร์ฉุกเฉินรพ.รามาธิบดี
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2556แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินรพ.WMC
- 2555แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินรพ.พระราม 9

บทความที่เกี่ยวข้อง