ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อัฒภพ ภาณุคุณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก Out Clinic

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
M.S in anti-aging medicineม.แม่ฟ้าหลวง
ประกาศนียบัตรสาขาอาชีวเวชศาสตร์รพ.นพรัตน์ราชธานี
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2557แพทย์ประจำรพ.สมิติเวช สุขุมวิท
2550 - 2554Rig doctorแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล จ.สงขลา
2548 - 2550แพทย์ประจำรพ.กรุงเทพพัทยา