ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ดร.พญ.พลินี รัตนศิริวิไล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ความงาม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2558แพทย์ประจำคลินิกศูนย์ความงามรพ.พญาไท 1

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์10:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม
วันอังคาร09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม
วันพุธ10:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม
วันพฤหัส09:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม
วันศุกร์09:30-17:30ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม
วันเสาร์10:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

บทความที่เกี่ยวข้อง