ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D)Tokyo Medical and Dental University Japan
อนุมัติบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทสไทย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์)คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2556อาจารย์คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล ภาควิชาทันตกรรมฯ
2549 - 2550ทันตแพทย์เอกชนและอาจารย์พิเศษคณะทันตแพทย์ ม.มหิดล ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ
2545 - 2546หัวหน้าฝ่ายทันตกรรมรพ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.