ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.มณีรัตน์ คุปตานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556GPทันตกิจ ประตูน้ำ
2552 - 2553ทันตแพทย์ปฏิบัติการรพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สุรินทร์