ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ขนิษฐา วชิรเสรีชัย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส16:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา
วันเสาร์12:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.