ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.นรา จารุวังสันติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ออร์โธปิดิกส์ม.เชียงใหม่
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2557อาจารย์แพทย์รพ.จุฬาลงกรณ์
2547 - 2549แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยกรรมกระดูกสันหลังรพ.จุฬาลงกรณ์
2542 - 2547แพทย์ประจำบ้าน ออร์โธปิดิกส์ม.เชียงใหม่

Doctor Talkคลิกดูรายละเอียด