ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ภัทร โฆสานันท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลังรพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วว.ออร์โธปิดิกส์ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2556แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยกรรมกระดูกสันหลังรพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2556 - 2556แพทย์ประจำกองศัลยกรรมกระดูกรพ.บุรฉัตรไชยากร
2551 - 2555แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว.
2550 - 2551แพทย์ใช้ทุนรพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว.

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ18:30-19:30ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.