ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภัทร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว.อายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจแพทยสภา
ประกาศนียบัตรอนุสาขาหัตถการโรคหัวใจราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.