ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พาวรรณ ลิ้มวรพิทักษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์การเจริญพันธุ์มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556แพทย์ประจำบ้านสูติ-นรีเวชวิทยาโรงพยาบาลศิริราช
2552 - 2553แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.