ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร กุมารแพทย์ภูมิแพ้แพทยสภา
อนุมัติบัตรกุมารแพทย์ภูมิแพ้วิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย
Certificate in Pediatric Allergy and ImmunologyUniversity of Pennsylvania USA
วุฒิบัตรกุมารแพทย์แพทยสภา
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2557ผู้รับตำแหน่งนายกสมาคมภูมิแพ้รพ.จุฬาลงกรณ์
2524 - 2556อาจารย์ประจำภาควิชากุมารฯคณะแพทยศาสตรจุฬาฯ
2524 - 2556หัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้คณะแพทยศาสตรจุฬาฯ
2553 - 2556ประธานองค์กรแพทย์รพ.จุฬาลงกรณ์
2549 - 2553หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตรจุฬาฯ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร09:30-13:30ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ09:30-13:30ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.