ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรกุมารแพทย์แพทยสภา
อนุมัติบัตรกุมารแพทย์ภูมิแพ้วิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย
วุฒิบัตร กุมารแพทย์ภูมิแพ้แพทยสภา
Certificate in Pediatric Allergy and ImmunologyUniversity of Pennsylvania USA

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2557ผู้รับตำแหน่งนายกสมาคมภูมิแพ้รพ.จุฬาลงกรณ์
2524 - 2556อาจารย์ประจำภาควิชากุมารฯคณะแพทยศาสตรจุฬาฯ
2524 - 2556หัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้คณะแพทยศาสตรจุฬาฯ
2553 - 2556ประธานองค์กรแพทย์รพ.จุฬาลงกรณ์
2549 - 2553หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตรจุฬาฯ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร15:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.