ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.จุล นำชัยศิริ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ศัลยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2538 - 2557อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย