ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นพรัตน์ ไชยบูรณะพันธ์กุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2555สูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลโรงพยาบาลหัวเฉียว
2548 - 2550แพทย์ใช้ทุนและแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อาชาวชนบทโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-14:30ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันอังคาร08:00-14:30ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพุธ08:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพฤหัส08:00-11:30ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันศุกร์08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันเสาร์15:30-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.