ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ณัฐพงศ์ บิณษรี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะรพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2555ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะรพ.พระมงกุฎเกล้า
2553 - 2554ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะรพ.ค่ายจิรประวัติ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์16:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.