ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ชูทิศ กี่สกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกวิสัญญี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอกแพทยสภา
ว.วิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสต์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2560อาจารย์รพ.รามาธิบดี