ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วิชญา ศุภโอภาสพันธุ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกวิสัญญี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.วิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล
Internshipsรพ.ทุ่งสง
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล