ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ถนอมศิริ สติฐิต

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขามะเร็งวิทยารพ.ภูมิพลอดุลยเดช
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยารพ.ภูมิพลอดุลยเดช
แพทยศาสตรบัณฑิตรพ.รามาธิบดี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - 2557อนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดมะเร็งนรีเวชราชวิทยาลัยสูตินรีเวชกรรม
2556 - 2557ประชาสัมพันธ์และกรรมการสมาคมมะเร็งนรีเวชวิทยา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
2553 - 2553visiting clinicianMayo clinic Cancer Center @USA

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันอาทิตย์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันจันทร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันอังคาร13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.