ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ดร.พญ.พลินี รัตนศิริวิไล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคผิวหนัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Doctorate of Science in Dermatology ; Subspecialty : Hair DisorderBoston University
Doctorate Of Science in DermatologyBoston Usa
Dermatology of Medical Doctor Institute of DermatologyMahidol University
Master of Science in DermatologyBoston Usa
Doctor of medicine HonorChulalongkorn University

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2558แพทย์ประจำคลินิกศูนย์ความงามรพ.พญาไท 1

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์10:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

บทความที่เกี่ยวข้อง