ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.รัตตะพล ภัคโชตานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ว.อายุรศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
Internshipsรพ.เกาะสมุย
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.