ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.กิตญาณี คงสมสุข

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2557แพทย์ประจำบ้านรพ.พระมงกุฏเกล้า