ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นส.เจริญรักษ์ งามเผือก

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพฤหัส17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันเสาร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.