ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.หลักชัย พลวิจิตร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์ศิริราช

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556อาจารย์แพทย์ศิริราช