ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สัคคินทร์ ปังฉิม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - 2563Exclusive Emergency Physicianโรงพยาบาลกรุงเทพ (BHQ)
2553 - 2556หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ