ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นายภูชิชย์ ฝูงชมเชย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณทิต(กิจกรรมบำบัด)ม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2546 - 2557นักกิจกรรมบำบัดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอาทิตย์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันจันทร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันจันทร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันเสาร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.