ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เยาวภา จงเป็นสุขเลิศ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2551แพทย์ใช้ทุน สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันจันทร์14:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันอังคาร08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพุธ08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพฤหัส08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk

คลิกดูรายละเอียด