ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วันฉัตร โกมล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยารพ.รามาธิบดี
แพทยศาสตร์ม.นเรศวร

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2557แพทย์ประจำบ้านรพ.รามาธิบดี
2557 - 2557สูตินรีแพทย์รพ.รามาธิบดี
2552 - 2554แพทย์ใช้ทุนรพ.จันทบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันศุกร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันเสาร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.