ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ณัฐชยา ตรีศักดิ์ศรีสกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทความที่เกี่ยวข้อง