ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อรรถสิทธิ์ อิ่มสุวรรณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินม.ธรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.รังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2557แพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2556 - 2556แพทย์รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

บทความที่เกี่ยวข้อง