ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.รังสิมา เที่ยงเธียรธรรม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาตรบัณฑิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ
Internshipsศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ จ.นครนายก
Residenciesวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
FellowshipsUniversity of MInnesota USA
ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไปวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ศัลยศาตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2557ศัลยแพทย์ (นายแพทย์ 6)ภาควิชาศัลยศาตร์ หน่วยศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก/วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
2546 - 2549แพทย์แผนกศัลยกรรมศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว. องครักษ์ นครนายก

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.