ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.บุรินทร์ อาวพิทยา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักจุฬา
วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไปกรมการแพทย์
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.รังสิต