ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วัลลภา อัศวเบ็ญจาง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาความงาม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.ตจวิทยาสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
Fellowships DermatosurguryMount Sinai Hospital Miami Florida USA
Internshipsรพ.ศูนย์ขอนแก่น
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาความงาม
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาความงาม
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาความงาม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.