ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วัลลภา อัศวเบ็ญจาง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาความงาม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
Internshipsรพ.ศูนย์ขอนแก่น
ว.ตจวิทยาสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
Fellowships DermatosurguryMount Sinai Hospital Miami Florida USA

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาความงาม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.