ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.พญ.กมลรัตน์ พิบูลย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Breast FellowRoyal Melbourne and Royal Womans HospitalAustralia
Residenciesรพ.ศรีนครินทร์
Internshipsรพ.ศรีนครินทร์
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2557นายแพทย์ 8 วช.รพ.วชิรพยาบาล
2545 - 2550นายแพทย์รพ.ชัยภูมิ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.