ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ภักดี สรรค์นิกร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
certificate Laser Surgery in ENTKAGOSHIMA univerity Japan
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกกรมการแพทย์
แพทย์ศาสตร์ม.ขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2527 - 2530อาจารย์ม.ขอนแก่น
2530 - แพทย์ประจำศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ด้าน โสต ศอ นาสิก รพ.ราชวิถี

Doctor Talk


นพ.ภักดี สรรค์นิกร

ศัลยแพทย์ทางด้านโสต ศอ นาสิก และการผ่าตัดมะเร็งศรีษะและคอ


สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ.2524 และได้เข้าเรียนต่อจนสำเร็จได้วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญด้านโสต ศอ นาสิก จากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2527 และยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้าน Laser Surgery in Head and Neck Surgery ที่มหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี ในปี พ.ศ.2530 และกลับมารับราชการที่โรงพยาบาลราชวิถีจนเกษียรอายุราชการ

นอกจากจะทำหน้าที่รักษาผ่าตัดผู้ป่วยที่ รพ.ราชวิถี แล้วยังได้ทุ่มเทช่วยเหลืองานการบริการด้านสังคมโดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้านหู คอ และจมูกไปตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดและตามอำเภอที่ห่างไกลในชนบทที่ไม่มีแพทย์ด้านหู คอ จมูกเลยในสมัยนั้น เป็นเวลา30 กว่าปี และยังมีโอกาสได้ไปออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, ภูฏาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน

ส่วนการสอนและการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านนั้นคุณหมอภักดีก็ได้ช่วยทำการสอนและฝึกอบรมการผ่าตัดด้านโสต ศอ นาสิก มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ตามที่ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก กำหนด


ตำแหน่งต่างๆที่เคยได้รับ

  • รองประธานมูลนิธิ หู-คอ-จมูก ชนบท ปี 2552-ปัจจุบัน

  • ประธานชมรมแพทย์มะเร็งศรีษะและลำคอแห่งประเทศไทย ในปี 2550-2552

  • ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโสต ศอ นาสิก รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ 2554-2560

  • ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ในปี 2555–2558

  • ประธาน ASEAN Federation of Oto-Rhino Laryngology Head and Neck Surgery ในปี 2559-2560

มะเร็งศรีษะและคอ..โรคร้ายที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ

คุณหมอภักดีเล่าว่ามะเร็งศรีษะและคอเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยติดอันดับหนึ่งในสิบของมะเร็งที่พบในร่างกาย พบได้ทั้งชายและหญิง ตำแหน่งที่พบอาจจะเป็นที่จมูก โพรงจมูก ไชนัส ช่องปาก  (ลิ้น เพดานปาก กระพุ้งแก้ม เหงือก ขากรรไกร ) ทอนซิล ช่องลำคอ กล่องเสียง ต่อมธัยรอยด์ ต่อมน้ำลาย รวมทั้งต่อมน้ำเหลืองในบริเวณศรีษะและคอด้วย จะเห็นได้ว่าอวัยวะต่างๆ ในบริเวณศรีษะและคอนั้นมีมากมายและล้วนแต่มีหน้าที่สำคัญต่อการทำงานของร่างกายทั้งสิ้น ตลอดจนผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในบริเวณเหล่านี้มักจะมีอาการแตกต่างกันมากมาย ทำให้ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและให้การรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป

คลิกดูรายละเอียด