ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อุรารมย์ พันธุมะผล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ว.กุมารเวชศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
แพทยศาสตรบัณฑิตม.รังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2554นายแพทย์ สบ 2รพ.ตำรวจ
2549 - 2551Resident Pedรพ.เด็ก
2548 - 2549นายแพทย์ สบ1รพ.ตำรวจ
2545 - 2547นายแพทย์รพ.เจ้าพระยายมราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ13:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส10:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์10:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.