ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ชิดชนก เธียรผาติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตบัณฑิตคณะแพทยศิริราชพยาบาล
แพทย์ใช้ทุนกุมารเวชโรงพยาบาลสระบุรี
วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์ระบบประสาทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- 2557อาจารย์แพทย์ ภาควิชากุมารเวชอาจารย์แพทย์
2549 - 2552แพทย์ใช้ทุน กุมารเวชโรงพยาบาลสระบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์18:00-22:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์08:00-11:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.