ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ดวงฤทัย โนวฤทธิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉินรพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.นเรศวร

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2554แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินรพ.พระมงกุฎเกล้า
2549 - 2551นายแพทย์ 5รพ....
2548 - 2549นายแพทย์ 4รพ.แพร่

บทความที่เกี่ยวข้อง