ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ดร.พญ.พลินี รัตนศิริวิไล

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ชะลอวัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Internshipsรพ.ทุ่งสง
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science in Dermatologyคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
Doctorate Of Science in DermatologyBoston Usa
Dermatology of Medical Doctor Institute of DermatologyMahidol University
Doctor of medicine HonorChulalongkorn University
Doctorate of Science in Dermatology ; Subspecialty : Hair DisorderBoston University

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2558แพทย์ประจำคลินิกศูนย์ความงามรพ.พญาไท 1

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:30-17:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย
วันอังคาร09:30-17:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย
วันพุธ09:30-15:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย
วันพฤหัส09:30-15:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย
วันศุกร์09:30-17:30ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย
วันเสาร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.