ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ดร.พญ.พลินี รัตนศิริวิไล

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ชะลอวัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Internshipsรพ.ทุ่งสง
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science in Dermatologyคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2558แพทย์ประจำคลินิกศูนย์ความงามรพ.พญาไท 1

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์09:30-17:30ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.