ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุธี ทวีพันธุ์สานต์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
hand and Microvascular Surgeryศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์วชิรพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2555ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
2546 - 2547ผอ.รพ.รพช.วังวิเศษ จ.ตรัง
2545 - 2545แพทย์ใช้ทุนรพ.ศูนย์ตรัง

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.