ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.พรเทพ สิริมหาไชยกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
FellowshipsChina Medical University Hospital Yaiwan
FellowshipsGent University Hospital Belgium
ว.ศัลยกรรมตกแต่งรพ.จุฬาลงกรณ์
Internshipsรพ.หนองจอก
Internshipsรพ.ประจวบคีรีขันธ์
แพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2558นายแพทย์ชำนาญการรพ.วชิรพยาบาล