ค้นหา...แพทย์



ศูนย์การแพทย์

นพ.สาธิต หวังวัชรกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Plastic surgeryรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น
General surgeryรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น
แพทย์ฝึกหัดรพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยข่อนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2561 - 2563แพทย์เฉพาะทางรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.