ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.มณีนาถ เรืองสกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :อายุรวิวัฒน์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Residencies: ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานวิชาการ : Peer Reviewed Journal Articles Mohamed,A.S.R.,Ruangskul, M.-N., Awan,M.J.,Baron,C.A., Cramer, J.K., Castillo, R., Castillo, E., Guerrero, T.M., Uzel, E.K., Yang, J., Court, L., Kantor, M.E., Gunn, G.B., Colen,R.R., Frank, S.J., Garden, A.S., Rosenthal, D.I., Fuller, C.D. (2015). “Quality Assurance Assessment of Diagnostic and Radiation Therapy Simulation CT Image Registration for Head and neck Radiation Therapy: Anatomic Region of Interest-based Comparison of Rigid and Deformable Algorithms.” Radiology, 274(3), 752-763.
ปริญญาแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลรังสีแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษา ประจำศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร08:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรวิวัฒน์
วันพฤหัส08:00-12:00ทุกสัปดาห์อายุรวิวัฒน์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.