ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.มณีนาถ เรืองสกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :รังสีรักษา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Residencies: ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปริญญาแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลรังสีแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษา ประจำศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
ผลงานวิชาการ : Peer Reviewed Journal Articles Mohamed,A.S.R.,Ruangskul, M.-N., Awan,M.J.,Baron,C.A., Cramer, J.K., Castillo, R., Castillo, E., Guerrero, T.M., Uzel, E.K., Yang, J., Court, L., Kantor, M.E., Gunn, G.B., Colen,R.R., Frank, S.J., Garden, A.S., Rosenthal, D.I., Fuller, C.D. (2015). “Quality Assurance Assessment of Diagnostic and Radiation Therapy Simulation CT Image Registration for Head and neck Radiation Therapy: Anatomic Region of Interest-based Comparison of Rigid and Deformable Algorithms.” Radiology, 274(3), 752-763.